• ATAS1
  • ATAS

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMAN 1 SIMPANG PESAK Cegah Tertular Covid-19 dengan cara : Mencuci tangan pakai sabun, PHBS, Gunakan Masker, Physical Distancing, Tinggal di Rumah Aja !

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
197009171997032004
Husmita, S.Pd SejarahGuru Sejarah
2
197210312005011004
Budi Wahono, S.Pd Guru MTK/Wali Kelas
3
197311132005011008
Budiono, S.T Wakasek Kesiswaan
4
198009262005012008
Hermawati, S.Pd Bendahara APBN
5
198304202006042007
Devi Adriani, S.Pd Guru Ekonomi
6
197512162010012010
Lucky Dwita Sari, S.Si GeografiBendahara IPP
7
198108292010012015
Nur Walfiroh, S.Psi.I Guru BP/BK
8
198110172010012014
Nur Azizah, S.Pd.I Wakasek Kurikulum
9
198205122010012023
Jamila Kemalasari, S.Si Guru Biologi / Wali Kelas
10
198209122009041001
Hikmah Abrar, S.Pd Guru Penjaskes / Wali Kelas
11
198801102010012011
Firda Yunita, S.Pd Bendahara APBD
12
198605192014022001
Aam Eka Susanti, S.Pd Guru Bhs Inggris / Wali Kelas
13
199004092014022004
Andwira Pinakasmaran, S.Pd Guru B.Indonesia
14
006
Tedi , S.Pd Guru PKN
15
008
Puji Astusti, S.Si Guru Fisika/ Wali Kelas
16
009
Yulia, S.Pd Guru Mulok
17
010
Retno Wulandari, S.Pd Guru Mulok
18
012
Desi Natalia, S.Pd.I Guru Pend. Agama Islam
19
198611262015011001
Fajri Kurnia Nurhidayat, S.Pd Guru MTK/ Pembina OSIS
20
8888888
Imam Nurdani, S.Pd Wakasek Sarana dan Prasarana